lørdag 22. desember 2012

Kan Kina og Brasil opprettholde veksten?

Kina og Brasil er to av de land i verden som har hatt sterkest økonomisk vekst de siste ti årene. Millioner av mennesker har lagt fattigdommen bak. Men kan de fortsette på samme vis i årene som kommer, spør The Guardians Jonathan Watts. Les mer