søndag 4. november 2012

Stor forskjell på fattig og rik i Kina

Gini-indeksen er et mye brukt redskap for å måle inntektsforskjellene i et samfunn. Jo høyere indeks, desto større ulikhet. Nye tall fra Kina kan tyde på at myndighetene har klart å bremse utviklingen mot større ulikhet. Les mer Regjeringen hemmeligholder tall