tirsdag 13. november 2012

Mister Hu Jintao sitt militære lederverv?

Kilder som følger partikongressen i Beijing på nært hold, antyder at Hu Jintao ikke blir gjenvalgt som leder for Den sentrale militærkommisjon. Kommisjonen er et nøkkelorgan i et land hvor de væpnede styrker er i sterk vekst. Les saken