søndag 7. oktober 2012

Kina er nødt til å ta hensyn til andre

I en globalisert verden kan ikke Kina ture fram som om andre land ikke har rettigheter.  Lederne i Beijing må lære seg å respektere sine naboer, ikke minst Japan. I motsatt fall kan kinesisk økonomi lide et alvorlig tilbakeslag. Les mer