torsdag 27. september 2012

Sikkerhet for alle pengene

Kina befinner seg i en følsom overgangsfase. Et nytt politisk lederskap skal overta etter det gamle. Derfor er det så viktig å skjerpe den indre og ytre beredskapen. Les saken