mandag 24. september 2012

Ros til "Maos rike" i Dag og Tid

- Torbjørn Færøviks bok om Maos Kina er ei grundig samanfatning av kva vi i dag veit om Maos ugjerningar, skriver anmelderen Svein Gjerdåker i Dag og Tid. Gjerdåker er avisens ansvarlige redaktør.

Maos rike - En lidelseshistorie ble lansert i forrige uke. Boken, som er resultatet av tre års arbeid, er Færøviks forsøk på å tegne et bilde av de menneskelige lidelsene under formannenns styre.
   - Dette er ingen biografi over Mao, skriver Gjerdåker. - Her er det lite som handlar om den godslege filosofen og alle symjeturane hans. Dette er ei bok om terroren, drapa og det massesuggererande totalitære samfunnet som Mao skapte. Side opp og side ned, kapittel etter kapittel skildrar Torbjørn Færøvik det eine nullpunktet etter det andre. Det verkar som galskapen ingen ende ville ta. Og boka er god.
   Gjerdåker mener at vi endelig har fått en autoritativ beretning om det kinesisk folkemordet på norsk. - Kritikken mot Mao har vore mild og unnvikande i mange år. Det er eit stort sprang frå Færøviks bok til Pax leksikon frå 1980 og deira ukritiske framleggjing av Mao. Som det står: "Mao hadde en enestående sans for store visjoner og nøktern realisme."
    - Å lesa Færøviks framleggjing av valden og terroren er fysisk ubehagelig. Likevel: Forteljinga om det altomfattende totalitære samfunnet er nesten like ille. Alt "borgarleg" skulle bort. Beijing var kjend for dei mange blomekrukkene. Borgarleg - vekk med dei. Sjakkspel i parkane - vekk med dei.
    -  Sterkest i minnet sit forteljinga om dei mange eldre mennene som i hundrevis av år hadde teke med seg dei fine fuglebura sine av bambus til parkana for å møtast og prata. Borgarleg, meinte raudegardister - og skremde dei heim.
    Anmelderen mener likevel at Færøvik burde ha drøftet mer hvorfor det kunne gå så galt, og hva som skiller Maos Kina fra andre autoritære regimer.
    - Var det ikke noko positivt som skjedde under Mao, spør Gjerdåker. - Fekk ikke mange det materielt betre? Auka ikkje levealderen? Jo, alt var ikke svart, men prisen var altså over 50 millioner drepne. Ikkje få har opp gjennom åra måtta diskutere påstander om Mao av typen "han var 70 prosent god og 30 prosent dårleg". Etter å ha lese Færøviks bok vert ein slik Mao-diskusjon meiningslaus.

Les mer om Maos rike - En lidelseshistorie