lørdag 15. september 2012

Farlig eldrebølge ruller over Kina

Kineserne blir eldre og eldre. Om førti år vil en tredjedel av alle landets innbyggere være pensjonister. Hvem skal sørge for dem, og hvilke følger vil eldrebølgen få for kinesisk økonomi? Les saken