onsdag 13. juni 2012

"Forsuringen sprer seg i systemet"

Kina-aktørene Gerhard Heiberg og Henning Kristoffersen mener at Norge må ta et initiativ overfor kinesiske myndigheter for å få bedre de tosidige forbindelsene. Norge må blant annet "vise forståelse for den kinesiske reaksjonen". Overfor Heiberg har Kina også gjort det klart at Norge må komme med "et budskap til det kinesiske folk".
 Les saken "En strid det er opp til Kina å avslutte"