torsdag 4. juni 2015

Wei Jingsheng, dissidenten som rystet Kina


26 år er gått siden kinesiske myndigheter slo ned opprøret på Den himmelske freds plass. Wei Jingsheng (bildet over) var ikke med i demonstrasjonene, han satt i fengsel. Få om noen vet bedre hva kommunistpartiets undertrykkelse handler om. Wei satt innesperret i mer enn fjorten år. Nå bor han i USA.

Mer om Wei Jingsheng Et kinesisk Bastillen Den femte modernisering