mandag 12. desember 2011

Japan - Asias lukkede land

I Japan utgjør utenlandsk arbeidskraft bare 0,3 prosent. Overført til Norge ville dette betydd rundt 7500 utlendinger i norsk næringsliv. Les saken