tirsdag 3. mai 2011

Chungdak Koren ble valgt til medlem av det tibetanske eksilparlamentet

Daglig leder i Den norske Tibet-komité, Chungdak Koren, stilte til valg som én av fem kandidater til de to plassene Europa har i tibetanernes eksilparlament i Dharamsala i India.


Parlamentet har til sammen 44 plasser og ble opprettet i september 1960 som en direkte konsekvens av at Dalai Lama måtte flykte i eksil fra Tibet den 10. mars 1959. Det er parlamentsvalg hvert femte år, og dette var det 15. parlamentsvalget i rekken. Alle eksiltibetanere har stemmerett, og 83 000 tibetanere registrerte seg denne gang.

I Norge stemte 23 av 25 stemmeberettigede tibetanere ved valget 20.03.11. Dette var annen valgomgang, der det i Europa skulle velges to blant de fem kandidatene som fikk flest stemmer i første valgrunde i oktober 2010. Valget av Chungdak Koren som Europas representant gjør henne til den første eksilparlamentariker fra et nordisk land til det eksiltibetanske parlamentet.

Det var samtidig direktevalg av Kalon Tripa (statsminsiter for den eksiltibetanske regjeringen). 42 år gamle Lobsang Sangay vant valget med 55% av stemmene. Han er født i India, men flyttet til USA i 1995, der han er utdannet jurist fra Harvard.

Dalai Lama sa i sin årlige 10.mars-tale at han ønsket å gi fra seg sin politiske makt over til den folkevalgte eksilregjeringssjef. Han ønsker at det tibetanske folket får etfullverdig demokratisk styresett. Lobsang Sangay og det eksiltibetanske parlamentet vil dermed spille en nøkkelrolle i å følge opp den politiske arven etter Dalai Lama.

Det eksiltibetanske parlamentet kommer sammen i India i mai for å gjennomføre lovendringer som tilrettelegger for overføring av den politiske makten fra Dalai Lama til sin første samling nå i mai. Dalai Lama vil fortsatt være åndelig leder for Tibets befolkning.

Chungdak Koren, som har bodd i Norge siden hun kom hit fra India i 1969, blir dermed en av 44 parlamentarikere som skal delta i denne viktige beslutningsprosessen for Tibets befolkning. Styreleder i Den norske Tibet-komiteen; Olav Gunnar Ballo, sier at valget av Chungdak Koren til tibetanernes parlament i India er en historisk begivenhet, siden ingen fra Norge har deltatt tidligere. Fordi Norge har tildelt Dalai Lama fredsprisen, har landet en helt spesiell posisjon i tibetanernes bevissthet. Dette gjør at valget av Koren som tibetanske parlamentariker også bør få oppmerksomhet blant norske politikere og i norsk presse, avslutter Ballo.


Den norske Tibet Komité
Norwegian Tibet Committee
Menneskerettighethuset
Kirkegata 5
0153 Oslo
Tel: 22479222 Fax: 22479201
Email: info@tibet.no www.tibet.no