torsdag 10. mars 2011

"Kapitalisme med kinesiske særtrekk"

Lederne i Beijing betegner sin økonomiske politikk som "sosialisme med kinesiske særtrekk". Hvorfor gjør de det, når politikken er kapitalistisk? spør nyhetsmagasinet Economist.