torsdag 7. januar 2010

Tuberkulose på frammarsj i Kina

Fattigmannssykdommen tuberkulose er på rask frammarsj i Kina. 1,4 millioner kinesere får sykdommen hvert år, og i fjor krevde den 160 000 menneskeliv. Les saken